Udskiftning af implantater

29-årig kvinde, før operation

29-årig kvinde, efter operation

Copyright © 2011 . All rights reserved.