Brystimplantater

Ved hjælp af forskellige former for brystimplantater kan opnås en barm med mere fylde og evt. også mere naturligt udseende.
Implantaternes indhold kan være saltvand eller silikone med mere eller mindre flydende konsistens. Silikone har i mange år bevist at være det materiale, som giver det bedste resultat med den største holdbarhed. Den silikone, som anvendes såvel i implantatets skal som i indhold, er i dag af meget høj kvalitet således, at skallen er meget tæt og i praksis ikke giver udsiven af silikone. Moderne brystimplantater tilbydes ikke alene i mange størrelser, men også i forskellige faconer. Med cohessiv, det vil sige skærefast silikone, er det blevet muligt at fremstille implantater i dråbeform, hvilket giver mulighed for at skræddersy det bedst egnede implantat til den enkelte patient efter dennes behov og ønsker. Disse implantater har desuden vist sig at have en meget lang holdbarhed og meget få bivirkninger.

Patientinformation og priser

Formål:
Ved indlæggelse af implantater i brysterne at opnå øget fylde og i de fleste tilfælde desuden en mere harmonisk facon af barmen.

Generelt:
I dag har ca. 2 millioner kvinder i verden brystimplantater. De hyppigste grunde til indlæggelse af implantater er: meget små bryster efter endt brystudvikling, svind af brystvævet efter endt amning, tendens til hængebarm eller størrelsesforskel af brysterne. Efter en evt. endt ammeperiode skal brysternes størrelse have været konstant i mindst 3 måneder, før der kan opereres på brystet. Er brystet slapt og hængende (evt. med mange strækmærker), må der som regel foretages en supplerende operation (brystløft), enten før samtidig eller efter for at få en tilfredsstillende facon af brystet. Kvinder under 18 år opereres som udgangspunkt ikke, med mindre der er tale om udtalt asymmetri.

Brystimplantater:
Et implantat består af en ydre skal af fast silikone og indhold. Skallens overflade kan være glat eller tekstureret (nubret). Indholdet kan bestå af mere eller mindre tyktflydende silikone-gele eller saltvand. Tidligere fandtes også andre indholdsstoffer i proteserne, men disse markedsføres ikke i dag. Silikoneimplantater anvendes næsten altid, da vi mener, at de giver det bedste kosmetiske resultat. Silikoneimplantater har været anvendt siden 1962. Gelen består af medicinsk silikone og implantaterne er CE-mærkede. Moderne implantater findes i mange variationer med hensyn til størrelse og profiler og der anvendes både runde og dråbeformede implantater. Geleen i implantaterne kan være mere eller mindre sammenhængende (cohesive).

Inden operationen:
Ved konsultationen inden operationen bestemmes størrelse og faconen af implantatet ved blandt andet at prøve forskellige størrelse i en BH. Plastikkirurgen vejleder under konsultationen så patienten kan opnå det bedst mulige resultat ud fra hendes ønsker.

Operationen:
Foretages oftest i fuld bedøvelse. Snittet lægges som regel under brystet, men kan også lægges omkring brystvorten. Implantatet kan placeres foran eller bagved brystmusklen eller under muskelhinden, men selve brystvævet ligger altid foran implantatet. Såret sys i flere lag og dækkes med plaster. Herover lægges en forbinding eller støttende sports-BH. Efterfølgende indlægges patienten i nogle timer, evt. til næste morgen.

Efterforløb:
Hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerter må påregnes de første dage efter operationen. Hvis der er anlagt dræn under operationen, fjernes disse en af de første dage efter operationen. Der kan i starten være ret stærke smerter, specielt når implantatet er placeret bag musklen. Smertestillende medicin er oftest nødvendig de første dage. Tråde fjernes efter 8-14 dage. Sygemelding 1-2 uger. Sport og gymnastik kan startes efter ca. 4 uger.

Bivirkninger:
Hævelse og misfarvning af brysterne de første uger. Føleforstyrrelse på hud og vorter i nogle måneder. Ar er sædvanligvis meget lidt synlige. En garanti for et bestemt udseende af arret kan ikke gives, da der er store individuelle forskelle i måden mennesker danner ar.

Komplikationer:
Blodansamling opstår sjældent, men kan nødvendiggøre blødningsstandsende operation. Sårinfektion er sjælden og som regel overfladisk. Risikoen for dybere infektion omkring selve implantatet er meget lille (formentlig i størrelsesordenen få promille), men til gengæld alvorlig. Dyb infektion nødvendiggør fjernelse af implantatet og langvarig antibiotisk behandling inden et nyt kan genindlægges. De første måneder findes ofte ændret og nedsat følsomhed af huden og brystvorten. Følelsen normaliseres oftest, men nedsat følsomhed i huden eller brystvorterne kan være varig.

Senkomplikationer:
Omkring implantatet dannes hos alle en tynd bindevævshinde, der afgrænser implantatet fra det omgivende væv. I nogle få procent bliver denne bindevævskapsel ”fortykket” og skrumper i varierende grad med øget hårdhed og evt. ømhed af brystet til følge. Denne såkaldte kapselskrumpning kan opstå enkelt – eller dobbeltsidigt. Årsagen hertil er ukendt. Tilstanden kan behandles med en kapseloperation, der hjælper i de fleste af tilfældene. Er der først én gang opstået kapselskrumpning er risikoen for efterfølgende ny kapselskrumpning øget. Øget væske omkring implantaterne optræder meget sjældent.

Holderbarhed af implantaterne:

Moderne implantater holder i mange år, hvor længe kan ikke sige på forhånd, men man kan med
men man kan med rimelighed forvente en holdbarhed på mindst 10 år, og for nogle af de nyeste betydeligt længere. Man må således tage med i sine overvejelser, at en eller flere udskiftningsoperationer senere kan kommer på tale.

Mammografi:
Undersøgelse af brystvævet for knuder ved mammografi kan være vanskelig at udføre hos patienter med implantater. Både silikone- og saltvands-implantater ”skygger” for røntgenstrålerne. I vore dage suppleres mammografi oftest med ultralydsscanning.

For patienter over 40 år som ønsker brystimplantater kan det anbefales at der foretages mammografi eller ultralydsscanning før operation.

Forventet resultat:

Større bryster oftest med et naturligt udseende og naturlige at føle på, hvis man vælger et implantat af en passende størrelse. Meget store implantater giver et unaturligt udseende af brysterne. Ved større asymmetri inden operationen kan man ikke forvente fuldstændig symmetri efter operationen. Ved visse deformiteter af brystet kan det være vanskeligt at opnå smukke bryster. Hos meget tynde personer kan der optræde rynker og folder af huden over øverste del af brystet.

Operation: Pris: Indlagt:
Brystimplantater fra kr. 32.000 evt.

Copyright © 2011 . All rights reserved.